skip to Main Content
DSCN3605

I proces

kik om bag kulissen

Følg med i processen, fra ide til det færdige værk. Hvad sker der undervejs i forløbet og tilblivelsen. Ideer, tanker, afprøvninger, kaos, inspiration og frustrationer. Modeller, skitser og materiale forsøg.

Processen er ligeså vigtig som selv værket. Dokumentationen er vigtig og giver indsigt i hvor mange omveje og vildveje det fører til, før man når det endelige resultat.

Skulptur

– eksperimenter i form og rum

Mine værker skal have mere form og krop. Jeg skal mere ud i rummet og arbejde i flere dimensioner. Væk fra fladen. Arbejde mere med materialet. Og så skal jeg integrere mere farve i mine værker. Væk fra det farveløse. Tvinge mig til at tænke i farve og arbejde lidt mere vildt. Ind i det farve foto grafiske. Tænke rumligheden ind i mine værker.

 

denne skitse er lidt interessant. Den kunne foldes ud i en organisk skulptur, hvis den fik mere krop.

Måde den skal være genstand for en afprøvening. Der er forskellige materiale og strukturer.

Tegning versus lino tryk

skitser fra mit sommerstudio i Gammalstorp

Selvom det er sommer og ferie tid, bliver der plads og tid til at få nye ideer og afprøve nye metoder. Med udkik til den grønne bøge skov og vindens susen i træerne.

Afprøver om jeg kan arbejde med flere lag og hvordan samspillet mellem tegning og tryk kan flyde sammen.

 

KS19

– kunstnernes sommerudstilling.

JANUS – Vestjyllands Kunstmuseum. Tistrup

Jeg fik antaget to af mine små “krøllede” værker. Stolt må man jo være ….

Antal indsendte værker; 1309 og kunstnere; 259

Antal antagede værker; 61 og kunstnere; 35

Nye collager

Huset i Asnæs 20.7 – 18.8.2019

Jeg deltager i en gruppe udstilling, med C O L L A G E som tema. Sommerudstilling i Huset i Asnæs.

https://www.husetiasnaes.dk

krig1

H U L R U M

fragmenter fra et Karelsk pulterkammer.

Kulturhavn Gilleleje. 15.3 – 5.5.2019

HULRUM er inspireret af de fragmentariske erindringer og minder om mine Karelske bedsteforældre og deres dramatiske historie. Jeg har skabt en tidslomme som et fatamorgana og spejlbillede på en familie, der abrupt fik brudt deres tilværelse op og måtte forlade alt på grund af krig.

Værket er et studie og en undersøgelse af livsminder og erindringsbilleder. Hvor ligger vores mindelager, når de ikke findes i fysisk form på loftrum og i pulterkamre, i form af gemte fotos og genstande. Kan man rekonstruere personer og minder og genskabe dem i nye fund og materialer?

se mere under projekter / HULRUM 

breveide

s k r i f t e n s livstråd

– hvad skjuler ordets rum ! Se mere under projekter.

Værket og udstillingen kan ses i Galleriet på Hvidovre Hovedbibliotek. 23.1 – 13.3.2019.

Kommunikation og ord mellem mennesker. Fortællinger og narrativer der skaber bånd og samhørighed. Fortællinger der i nuet skaber en intimitet i mellemrummet og skaber billeder og reflektion. Ord skrevet på papir. Ord som er tænkt over. Ord som er skrevet i hånden. Med blyant, pen og blæk. Ord og skrift med egen personlighed. Håndskrift som grafiske tegn, linjer og snirkler.

Jeg dykker ned i en stak personlige breve, søger og finder … hvad jeg nu finder !

imellem linjerne gemmer der sig små sjove krusedulle noter og tilføjede tegninger der finurligt visuelt underbygger fortællingen …. sjove små fabuleringer, der måske kan blive til små grafiske visualiseringer ..

Tankerne hober sig op i skitsebøgerne, men det skal også blive til noget. Nogen gange så virker det som om der skal tages afsæt og tilløb til at komme praktisk igang. I hvertfald for mit vedkommende. Jeg kan let blive bremset i at tænke for meget, i stedet for bare at gøre. Gør noget!! Men det kommer. Det er på vej.

arbejdsprøvninger ….. skitserne i hovedet skal ud i hænderne. Og det er til tider svært at komme ud af boblen. Frustrerende og irriterende. Nogen gange tager det tid at komme ud i praktikken og især når skitserne ikke lige sidder i skabet. Men uden skitsering og afprøvning finder jeg ikke ind til det jeg vil fortælle og indimellem er det p…. svært at erkende at man er nået ind i en blindgyde. Måske skal jeg ændre spor og ideer….. og især at indse at jeg måske bevæger mig mod noget jeg tidligere har lavet. Og er det nu også det jeg vil med det værk.

det interessante der sker når man begynder at dykke ned i det praktiske arbejde med værkerne og når de begynder at tage form, er at de tanker og skitser man havde inden, ikke altid stemmer overens med virkeligheden og dog, ofte så havner man i den ide man oprindeligt havde og jeg må også indrømme at jeg griber ind i det visuelle sprog jeg nu engang har skabt.

At reflekter i egen praksis og lade det flyde og se hvor det kan føre hen, er på ingen måde dårligt. At blive i sit visuelle rum og finde nye retninger eller nye konstellationer i udtryk, er vel blot en væren i eget rum og at det giver balance og tid til at fordybe sig i materialet.

Om jeg er der jeg er … vil vise sig …. fragmenterne samler sig og værkerne bliver mere og mere færdige og det bliver interessant at se om der er en linje i det samlede værk og hvordan de passer og passer sammen i rummet.

Deadline nærmer sig og det gør værkerne også. De er begyndt at fylde og optager snart køkkenet. Afprøvning af hvordan de mindre værker kan hænge frit i rummet. Hvordan det virker i det rigtige rum, ved jeg ikke. Falder det til jorden …. og ser helt vildt mærkeligt ud …. eller fungere det og hvordan skal de hænge. Tanken er også at have en montre i rummet, hvor bundtet af breve skal udstilles samt fortyggede blyanter. Grundlaget for hele værket. Der begynder at tegne sig et mønster i værkerne og en samhørighed. Stilmæssigt er jeg blevet i det jeg tidligere har været i, men har flettet det mere sammen. Om jeg er tilfreds med værket, ved jeg først når det rigtigt hænger i rummet og at jeg kan se det som en samlet helhed. Jeg eksperimentere stadig med udtryk og form og ser hele tiden nye muligheder. Det udfordre mig til at gøre nyt … i nye rum.

ideen er at finde et symbol på skriften eller et tegn / note. Ikke et ord men mere eet stop – en pause – en reflektion imellem strømmen af ord. Ofte er der i brevene en overstregning, en krusedulle over et bogstav, en fejlskrivning eller blot at man i tanken stopper op, tænker og ændre retning. Eller … !

Disse noter er simple grafiske former, men også et flow og liv i brevet. Afsenderens aftryk af skrive personlighed … noter som jeg finder symbolske for selve værket. E Jeg ville afprøve forskellige tegn og sætte dem sammen som en helhed. Men desværre fandt jeg udtrykket rodet og ikke den enkelthed jeg ønsker. Jeg ønsker et stærkt enkelt symbol der kan understøtte værket, stramt og grafisk. Den foørste form jeg fandt, var for Japansk – den lignede et Japansk skrift tegn. Sjovt nok. Og jeg måtte igen søge i brevene for at finde et symbol, der ikke lignede noget og som havde bevægelse.

Sidste hånd på værkerne. Så er jeg ved vejs ende. Igen en lille udstilling i udstillingen – Stilhed mellem linjer med værket; s k r i f t e n s livstråd.

Nu er det bare om at færdiggøre til ophængning. Er spændt på hvordan det kommer til at tage sig ud, i sin helhed og i det rigtige rum. Bare det ikke kommer til at virke for simpelt og hvad så egentligt. Værkerne må gerne have luft mellem signor at få plads til at udtrykke sit.

Udstillingens værker er vel egentligt inddelt i tre værker.

Selve grundelementet; skrift og brev. Grafiske skrift symboler, en montre med genstande; brev og blyanter og materialet; brev og konvolut.

Tre store værker, med udgangspunkt i tre personer.

Fire mindre transparente, frithængende, værker. Her har jeg fundet frem til grafiske noter og tegninger som afsenderen har nedfældet tilfældigt og som jeg har fundet grafiske. Bagom disse har jeg fundet fragmenter af ord som har betydning for selve fortællingen og personen. Ovenpå dette har jeg skrevet mit eget kommenterede ord, som modspil. Synlighed/usynlighed imellem ord og person er vel værkernes sprog.

Værkerne er lag-på-lag og symboliserer brevenes lag. De mange lag som fortællingerne består af, men også en delvis afdækning / tildækning af håndskriften. Breve er personlige og intime og kun henvendt til en bestemt person. Og skal derfor ikke læses af andre.

Jeg har tilføjet mine egne nutidige kommentarer, form af broderede grafiske linjer.

Det har fra starten af, været ideen at se ind i det grafiske sprog som breve og skrift indeholder. Ikke at gå ind i selve brevenes indhold og personforhold.

 

Back To Top