skip to Main Content

et efter; og før det

Portnerboligen v. Sophienholm

6. – 28. maj 2023

  • passage mellem værker

Portnerboligen er en passage mellem rum og udstillingens grundide er inspireret derfra. Passage mellem det trykte grafiske værksprog, til grafiske objekter foldet ud som en rum installation. Udstillingen er eksperimenter og leg med form, farve og materiale og se samspillet mellem disse.

Ideen om at flytte sig fra et sted til et andet i forhold til at skabe og være åben overfor forandringer i måden at anskue og skabe på. Dels at kunne se sine værker i flere rumlige planer.

Titlen; et efter; og før det, betyder at befinde sig i nuet, se frem og tage tiden tilbage. Det er en væsentlig del af kunstprocessen at tage sit værk i perspektiv, udvikle, eksperimentere og lege med det.  At man skal gå gennem flere pasager og mellemrum for at opnå et resultat, som ikke nødvendigvis er det færdige men kontinuerligt udvikles.

I udstillingen vises grafiske tryk som monotypier samt en grafisk rum installation

Back To Top