skip to Main Content
hulrum

HULRUM

– fragmenter fra et Karelsk pulterkammer.

PakhusGalleriet. Nykøbing Sj

11.11 – 2.12. 2017

Vi har alle et pulterkammer, hvor vores erindringer og minder ligger på lager. Der henter vi viden om os selv og vores familiegren.
Det er her kimen til vores personlighed ligger og det sted vi søger hen når vi skal finde sammenhæng i vores livstråde og hvor vi finder samhørighed i vores familiebånd.

HULRUM er inspireret af de fragmentariske erindringer og minder om mine Karelske bedste-forældre og deres dramatiske historie. Mine bedsteforældre var på flugt fra krig i deres eget land to gange og måtte flere gange opbygge en ny tilværelse. Første gang da Vinterkrigen brød ud i 1939 og sidenhen i Fortsættelseskrigen i 1944. Efter krigen overgik det Karelske Næs til Sovjetunionen og tilhører i dag Rusland. Familien bosatte sig derefter i Tammerfors.

Min families pulterkammer er tomt. Da familien flygtede første gang fra deres hjem, måtte de intet medbringe, kun det tøj de havde på og mad. Deres dagligliv og tilværelse blev med ét revet væk under dem og forsvandt. Mit pulterkammer er derfor et hulrum, hvor kun min mors sanselige og visuelle fortællinger er arkiveret.

 

Værket er skabt over de få fotos som findes samt almindelige genfundne hverdagsting. Brugte, slidte og som bærer præg af et levet liv. Ting som refererer til mine bedsteforældres eget liv og de ting og den hverdag som de måtte forlade og efterlade. Ting som vi alle til dagligt omgiver os med og som vi ikke regner for værdifulde, men dog er så væsentligt en del af vores liv.

Som et link til den Karelske kultur er der I værkerne syet grafiske fragmenter med rød tråd. De referere til de de traditionelle Karelske broderier, Käspaikkat. Farven rød symboliserer kærligheden, krigen og den røde tråd der forbinder vores liv til hinanden.

.

Back To Top