skip to Main Content

SPOR ved Vadehavet

 

Løgum Kloster 4. september – 23. oktober 2022

20 KKS Kunstnere udstiller værker med inspiration fra Vadehavet i Løgum Kloster

På fire dages workshop tur til Højer skulle vi netværke og lade os inspirere af naturen og kulturen omkring Vadehavet. Gåture i ebbe og flod. Sol og blæst. Horisont over havet og vaderne og de flade marker bag digerne.

mit bidrag til udstillingen er et grafisk værk;

Min inspiration kommer af landets opståen og opbygning som tidevandet er en stor del af. Jeg har set på gamle landkort over Vadehavs øerne. Set på filmklip hvor man flyver over vadehavet hvor man  kan se; banker, revler, dyb, diger, loer og slikgårdenes grafiske aftagninger samt marskens organiske aftegninger i landskabet.

Tids begrebet ved vadehavet, er speciel og som mennesket, naturen og kulturen er en stor del af, det syntes jeg er spændende og inspirerenden.

værket hedder; Tidelandet – ovenunder og Tidelandet – liggestil/trækkesfra

Tidelandet

Der var engang et land, langt mod syd. Fladt som en pandekage og så langt øjet rækker. En horisont som går igen med himmel og hav. Et land der stiger og falder. Et hav der giver og tager.

Der ligget til og trækkes fra. Tiden går, frem og tilbage. Tidelandet.

Back To Top