skip to Main Content

MIt værksprog er inspireret af det historiske perspektiv, i omverdenen og personligt. Det hengemte, arkiverede og opmagasinerede, det livs efterladte, som spor i tiden. Det er biblioteket jeg henter mine ideer og materiale fra og som danner grundlag for mine værker og projekter.

Identitet og relationer, i det nære og fjerne, mellem steder og mennesker. Selv er jeg født med en dobbeltkultur; kultur, sprog, familierelation og steder, er mit narrativ og danner base og undersøgelse i mit kunstneriske virke.

Jeg arbejder i flade og rum og mine værker skabes i en konstant nysgerrig undersøgelse af nye former, metoder og materialer, som værkerne kommer til udtryk i. Jeg arbejder i flade, med objekt og i en rumlig kontekst. Materialerne jeg arbejder med,  bærer selv præg af historie og forgængelighed som afsatte tidsaftryk.

Jeg er uddannet designer fra KDAK, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Design. Jeg har arbejdet som udstillingsscenograf og kulturformidler indenfor kultur- og museumsverdenen i en del år. Senere tog jeg en diplomuddannelse som kunst og kulturformidler fra Scenekunstens Udviklingscenter i Odsherred.

Idag er den primære beskæftigelse mit kunstneriske virke, hvor jeg idé- og konceptudvikler mine egne kunstprojekter, udstillinger og værker.

Back To Top